img1dod.gif

   

    HYMN  BOGURODZICA - kliknij     POLSKA  HUSARIA  - najlepsza i najpiękniejsza kawaleria na świecie -

 kliknij

Deklaracja ideowa

Historia

Obsada personalna

Polskojęzyczna Grupa Gestapo

Fałszerze historii

 

Zespół ds. Upamiętniania

Etosu TOW 

"Gryf Pomorski"

 Założyciele

Dokumenty i oświadczenia

Tablice Pamiątkowe

AKTUALNOŚCI

Książki

 Wiersze i pieśni

Zdjęcia

Filmy

 Listy i podziękowania

Artykuły różne

 Źródła

 

 Polskojęzyczna Grupa Gestapo

Dokumenty nt. fałszowania historii Gryfa

 Doc. dr Edmund Jakubiak

Szalewski mówił o egzekucji w Szymbarku: “W czasie egzekucji byłem ubrany w niemiecki mundur,

a na rękach miałem białe rękawiczki, bo taki obowiązywał ceremoniał”       

                                                                    Eleonora Szopińska

Jako świadek tamtych wydarzeń, stwierdzam z oburzeniem,  że jeszcze dzisiaj są w Polsce skompromitowani historycy, którzy głoszą, że Aleksander Arendt był w TOW “Gryf Pomorski” i w AK oraz, że był więźniem KL Stutthof.       

K o m u n i k a t

Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce oraz

Zespół ds. Upamiętniania Etosu TOW "Gryf Pomorski" organizuje

S Y M P O Z J U M   N A U K O WE

nt. POLSKOJĘZYCZNA GRUPA GESTAPO NA POMORZU GDAŃSKIM

w latach 1935-1989           

V-kolumna tzw. polskojęzyczna grupa Gestapo

przed Sądem  Organizacyjnym Tajnej Organizacji Wojskowej

"Gryf Pomorski"       

img3dod.gif