img1dod.gif

    HYMN  BOGURODZICA - kliknij     POLSKA  HUSARIA  - najlepsza i najpiękniejsza kawaleria na świecie -

                                                         kliknij

Deklaracja ideowa

Historia

Obsada personalna

Polskojęzyczna Grupa Gestapo

Fałszerze historii

 

 

Zespół ds. Upamiętniania

Etosu TOW 

"Gryf Pomorski"

 Założyciele

Dokumenty i oświadczenia

Tablice Pamiątkowe

AKTUALNOŚCI

Książki

 Wiersze i pieśni

Zdjęcia

Filmy

 Listy i podziękowania

Artykuły różne

 Źródła

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 AKTUALNOŚCI  

... 

(Niniejsze  dokumenty, oświadczenia, listy itp. można pobierać bezpłatnie i rozpowszechniać - jednak pod warunkiem,

aby nie zmieniać treści zmiany treści dokumentów i oświadczeń) 

.

.

Żołnierze wyklęci Narodowo-Katolickiego Gryfa /1939-1956/

Reduta „Gniazda Gryfitów

 .

Geneza Instytutu Pamięci Narodowej wg. badań żołnierzy Gryfa

ze Sztabów Dowódczych skupionych w Zespole ds. Upamiętniania Etosu

TOW „Gryf Pomorski”   

Geneza Zbrodniczego Paktu Ribbentrop-Mołotow  

     List ZSPK do Pana dr inż. Robert Hirsch Miejski Konserwator Zabytków Gdyni  

      List 1 P. Edmunda Hulsza do P. dr Mirosław Golon Dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku  

      List 2 P. Edmunda Hulsza do P. dr Mirosław Golon Dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku  

Zażywanie tabaki – tematem debaty sejmowej !  

W Polsce upamiętnia się zbrodnicze systemy XX wieku

– nazizm i komunizm  

...

Film Telewizji Polskiej S.A. - MISJA SPECJALNA

MAGAZYN ŚLEDCZY pod redakcją Anity Gargas.

20 lat po "okrągłym stole" historię polskiej wojskowosci wciąż piszą byli oficerowie polityczni Ludowego Wojska Polskiego.

   OBEJRZYJ FILM      Część 1            Część 2     

POBIERZ FILM        Część 1           Część 2

... 

 Udział Kaszubów w Bitwie Warszawskiej

             w czasie Cudu nad Wisłą   

 

Oświadczenie z dn 11.11.2004 - Bernard Szczeblewski    

(harcerz Gdyńskiego Hufca, łącznik w Gryfie u Lucjana Cylkowskiego

więzień KL Stutthoff, mgr farmacji, komandor Marynarki Wojennej)

 ...

Końcowym wynikiem działalności wywiadów Hitlera i Stalina

w Gdańsku był Pakt Ribbentrop – Mołotow

Współpraca płk NKWD Bolesława Bieruta

Z Albertem Forsterem z NSDAP

.

Pismo Tadeusza Sołtysiaka do Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie współpracy gestapowców Jana Kaszubowskiego, Paula Drabiga oraz Aleksandra Arendta .   

.   

PISMO z prośbą o zamieszczenie sprostowania w zw. z treścią artykułu pt. „Tajna tablica na ścianie dworca PKP”, zamieszczonego na łamach „KURIERA"        

.                                                                                    

 

OŚWIADCZENIE

Alojzego Dambka syna por. Jozefa Dambka Twórcy i Dowódcy Tajnej Organizacji Wojskowej

Gryf Kaszubski-Pomorski W SPRAWIE

Zbigniewa Talewskiego, który od lat uwiarygadniał i bronił polskojęzycznej grupy Gestapo przemianowanej w 1945 roku na UB,  a w Stanie Wojennym nasilił te działania.     

Pismo do Pana Jerzego Millera Ministra Spraw Wewn. i Administracji z dn. 20.03.11r

Żołnierze Wyklęci  - Żołnierze Gryfa Pomorskiego upamiętnieni  tablicą w Wejherowie

15 lipca 2010r. przypada 600-lecie bitwy pod Grunwaldem i 100 rocznica powatania Roty

 

Podziękowanie Barbary Rupińskiej z dn. 12.12.2008r.  

 

Nowa książka o polskojęzycznej grupie gestapo - Renata Krystoszek Gdańsk

Kawaler Krzyża Virtuti Militari -  por. Józef Dambek -  

 

 Oświadczenie w związku z nieprawdziwymi faktami, jakie pisał p. Jerzy Knyba z Kościerzyny do gazety "Życie Kaszub" - 10.03.2005r.  

Udział Kaszubów w Bitwie Warszawskiej w czasie Cudu nad Wisłą  

Popieramy upamiętnianie Kaszubskich Bohaterów związanych z TOW "GP" - 3.05.2010r.

 

Kawaler Krzyża Virtuti Militari por. Józef Dambek Twórca i Dowódca TOW "GP "  

 

Zmarł legendarny żołnierz Gryfa Józef Blok   

 

Ogłoszenie Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce Oddział Pomorski    

(nadanie ulicy nazwy ZAŁOŻYCIELI GRYFA)

  

img3dod.gif