Żołnierze Wyklęci  - Żołnierze Gryfa Pomorskiego upamiętnieni  tablicą w Wejherowie

11 listopada 1939 r.  w Święto Niepodległości w Wejherowie na Pomorzu powołano Organizację Wojskową

Polska Żyje”, której celem była walka bojowa i propagandowa z okupantami Polski.

Zespół ds. Upamiętniania Etosu  TOW „Gryf Pomorski” ufundował w 72. rocznicę tych wydarzeń tablicę pamiątkową poświęconą bohaterom, którzy walczyli w obronie Ojczyzny i Kościoła Świętego. (Zał. 1.)

Tablica umieszczona została w Wejherowie na kamienicy przy ul. 3 Maja nr 41. Kamienica ta należała do bardzo zasłużonej dla utrzymania polskości Pomorza rodziny Wolterów. Obecnie właścicielem jej jest pan Władysław Sikora, wnuk p. Jana Woltera.

Organizację „Polska Żyje” powołano na Pomorzu, które nie było okupowane przez Niemcy, tak jak np. Generalne Gubernatorstwo, lecz siłą zostało włączone dekretem Hitlera (8.10.1939) w struktury  III Rzeszy. Panował tu wyjątkowy terror, całkowity zakaz używania mowy polskiej (nawet w przypadku spowiedzi przedśmiertnej). Działała polskojęzyczna grupa Gestapo, która była jednocześnie na usługach NKWD.

„Polska Żyje” w czerwcu 1942 r. połączyła się z Tajną Organizacją Wojskową „Gryf Pomorski”.  

Zespół ds. Upamiętniania Etosu TOW „Gryf Pomorski”, który powstał w 1980 r. przy „Solidarności” w Gdańsku upamiętnia m.in. tablicami pamiątkowymi Żołnierzy Wyklętych - Żołnierzy „Gryfa Pomorskiego”.

Żołnierze Gryfa w czasie wojny i po 1945 r.  byli prześladowani przez polskojęzyczną grupę Gestapo przemianowaną po 1945 r. na UB. Po wojnie Gryfowcy należeli do nielicznych organizacji, które nie złożyły broni, lecz przystąpiły do drugiej konspiracji skierowanej przeciwko sowieckiej okupacji.

Deklaracja ideowa „Gryfa” napisana jesienią 1939 r. przez por. Józefa Dambka oraz ks. płk. Józefa Wryczę  i por. Jana Gończa w 2. punkcie głosiła: „Głównym celem Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” jest wyzwolenie Ojczyzny i Kościoła Katolickiego z niemieckiego brunatnego faszyzmu i sowieckiej czerwonej zarazy”. Gryfowcy byli żołnierzami wyklętymi pozbawionymi wszelkich praw i skrytobójczo mordowani. Tak zginął - upamiętniony na tablicy-  por. inż. Grzegorz Wojewski – Komendant Naczelny Gryfa Pomorskiego w latach 1943-1945.

We wrześniu 1939 r. Niemcy i Rosja sowiecka we wspólnej zmowie napadły na Polskę na podstawie zbrodniczego paktu Ribbentrop – Mołotow. Okupanci po zajęciu Polski bratali się na naszej ziemi.

Wiaczesław Mołotow,  minister spraw zagranicznych Rosji przemawiając do żołnierzy Wehrmachtu i Armii Czerwonej mówił m.in.: „Wreszcie zlikwidowaliśmy Polskę, tego bękarta wersalskiego”. Okupanci głosili, że Polska już nie żyje i Polski nigdy nie będzie.

Pan Władysław  Sikora jako świadek historii podaje:

W naszym domu na parterze przy ul. 3 Maja 41 w Wejherowie 11 listopada 1939 powołano organizację konspiracyjną „Polska Żyje”. Nazwa była formą protestu przeciwko kłamstwom okupantów, że Polska już nie istnieje.

Organizację  „Polska Żyje” powołali:  por. Grzegorz Wojewski, który został komendantem wojskowym, ks. Józef Bartel, lekarz medycyny Alfons Wojewski, kupiec Stefan Wojewski, Gertruda Wolter - Wojewska, żona Grzegorza , por. Bernard Michałka oraz Paweł Hebel.

W czerwcu 1942 r. w kamienicy J. Woltera w czasie obrad Rady Naczelnej Gryfa por. Grzegorz Wojewski i Gertruda Wolter -Wojewska połączyli organizację „Polska Żyje” z TOW „Gryf Pomorski”.

Por. Grzegorz Wojewski w styczniu 1945 r. został skrytobójczo zamordowany przez polskojęzyczną grupę Gestapo po 1945 r. przemianowaną na UB.

Na uroczystość odsłonięcia tablicy przybyli:

   - córka Grzegorza i Gertrudy Wojewskich, dr Barbara Rupińska wraz z mężem     znanym chirurgiem

    - liczni Kombatanci z Pomorza

Wymieniona na tablicy Gertruda Wojewska nie mogła wziąć udziału w uroczystości  z powodu podeszłego wieku, 96 lat.

Odsłonięcia tablicy dokonał pan Władysław Sikora. Po złożeniu kwiatów odśpiewano Hymn państwowy.

W imieniu Kombatantów -                                                                                                              dr Stanisław Uciński                                                                                           

  Wiceprezes Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce Oddział Pomorski