img1dod.gif

Deklaracja ideowa

Zespół ds. Upamiętniania Etosu TOW "Gryf Pomorski"

Filmy

   Historia            

Dokumenty i oświadczenia

Tablice Pamiątkowe

Założyciele

Obsada personalna

.

***

AKTUALNOŚCI

Książki i wiersze

Zdjęcia

Polskojęzyczna Grupa Gestapo

Fałszerze historii

.

***

 Listy i podziękowania

Artykuły różne

 Źródła

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

  

Aktualizacja  11.02.2021r.

Dokumenty i oświadczenia. 

(Niniejsze  dokumenty, oświadczenia, listy itp. można pobierać bezpłatnie i rozpowszechniać - jednak pod warunkiem,

aby nie zmieniać ich treści)

Żołnierze wyklęci Narodowo-Katolickiego Gryfa /1939-1956/

Reduta „Gniazda Gryfitów”    

 

Geneza Instytutu Pamięci Narodowej wg. badań żołnierzy Gryfa

ze Sztabów Dowódczych skupionych w Zespole ds. Upamiętniania Etosu

TOW „Gryf Pomorski”   

Geneza Zbrodniczego Paktu Ribbentrop-Mołotow   

     List ZSPK do P. dr inż. Robert Hirsch - Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni  

      List 1 Edmunda Hulsza do P. dr Mirosława Golona Dyr. Oddziału IPN w Gdańsku  

     List 2 Edmunda Hulsza do P. dr Mirosława Golon Dyr. Oddz. IPN w Gdańsku     

Zażywanie tabaki – tematem debaty sejmowej !  

* W Polsce upamiętnia się zbrodnicze systemy XX wieku

– nazizm i komunizm  

.

Udział Kaszubów w Bitwie Warszawskiej

             w czasie Cudu nad Wisłą      

Oświadczenie Bernarda Szczeblewskiego    

Końcowym wynikiem działalności wywiadów Hitlera i Stalina

w Gdańsku był Pakt Ribbentrop – Mołotow  

.

Współpraca płk NKWD Bolesława Bieruta

Z Albertem Forsterem z NSDAP  

.

Współpraca Aleksandra Areddta i ss-mana Jana Kaszubowskiego

z Anatolem Zbarskim     

.

******************  

1. Oświadczenie Krystyny Ciechanowskiej - Gdańsk, 20.05.2009r.     

 2. Oświadczenie Alojzego Dambka z dn. 16.07.1999r.    

3. Oświadczenie Henryka Kedzierskiego z dn. 14.03.2002rr.    

 4. Oświadczenie Jana Rychtera z dn. 15.08.2002r.    

5. Oświadczenie Antoniego Skorowskiego z dn. 10.03.2005r.    

6. Pismo Stefana Dargacza na 70-lecie miasta Gdyni   

7. Oświadczenie I Franciszka Okunia  z Luzina    

8. Oświadczenie Alojzego Dambka z 15.10.2003r. w sprawie Zbign. Talewskiego   

9. Oświadczenie Marii Lemke z dn. 9.09.2004r.     

10. Geneza polskojęzycznej grupy gestapo - Klemens Miotk ps. Kabatek      

11. Oświadczenie I księdza Józefa Szarkowskiego z dn. 17.12.1992r.   

 12. Oświadczenie Bronisławy Binczyk     

13. Oświadczenie I Edmunda Formela z dn. 15.04.2002r.    

14. Oświadczenie II Wacława Kundo z dn. 19.04.2006r.    

15. Oświadczenie I Wacława Kundo z dn. 11.08.2005r.    

16. Oświadczenie Stanisława i Bronisława Bigusów z dn. 20.04.2006r.    

   17. Oświadczenie Henryka Bińczyka ps. "Aneczka" z dn. 27.06.2000r.     

18.   Oświadczenie St. Kiedrowicza z dn. 5.04.02r i Wł. Napierały z dn 20.11.02r.     

  19. Oświadczenie Mieczysława Filipczaka z dn. 23.02.2004r.    

 20. Oświadczenie Edmunda Formeli z dn. 23.02.2002r.    

   21. Oświadczenie Alojzego Jedrzejewskiego z dn. 17.09.02r.    

   22. Oświadczenie Zbigniewa Bińczyka z dn. 29.04.2007r.    

  23.  Kombatanci z Pomorza upamiętniają kaszubskich Bohaterów    

   24. Oświadczenie Eleonory Szopińskiej z Wejherowa    

25. Oświadczenie Stanisława Ucińskiego z dn. 27.11.2008r.    

   26. Oświadczenie Mieczysława Filipczaka    

  27. Apel o umieszczenie tablicy ku czci Jana Gończa na rynku w Kościerzynie    

28. Pismo ZG Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w sprawie A. Arendta  

29. Oświadczenie II Franciszka Okunia  z Luzina z dn. 11.05.2006r.      

30. Oświadczenie Henryka Kędzierskiego z dn. 14.03. 2002r.      

31. Oświadczenie II księdza Józefa Szarkowskiego      

32. Oświadczenie Alfonsa Pryczkowskiego w sprawie A. Arendta      

               33.   Oświadczenie Wacława Kundo z dn. 11.08.2005r     

                           34.  Oświadczenie Wacława Kundo z dn. 11.08.2005r                  

35. Oświadczenie Józefa Termana z  dn. 17.07.2006r.     

36.Oświadczenie Jana Skwiercza z dn. 28.06.2006r.        

          37.  Oświadczenie Antoniego Skorowskiego z dn. 10.03.2005r    

.

91. Gertruda Medyńska do IPN w Gdańsku z dn.29.07.2002r.    

.

          SZANOWNI PAŃSTWO 

.

W  NASTĘPNYCH  DOKUMENTACH  OD NR 15 DO KOŃCA (także  w  powyższych) 

BĘDZIEMY  STARALI  SIĘ  MOŻLIWIE  SZYBKO  UAKTUALNIĆ  LINKI

ABY  DOKUMENTY  OTWIERAŁY  SIĘ .  

.

                    38. Oświadczenie  Stanisława Kiedrowicza z dn. 05.04.2002r.                  

39. Oświadczenie III księdza Józefa Szarkowskiego z dn. 24.06.2002r.      

40. Oświadczenie Urszuli Suchomskiej z dn. 21.03.2005r.       

41. Oświadczenie Franciszka Gniba z Sierakowic      

42. Oświadczenie Bronisławy Wardyn z 30.03.2001r.     

43. Oświadczenie Marii Biernat z 10.12.2000r.      

44. Oświadczenie Jerzego  Biernata z 10.12.2000r.      

45. Oświadczenie Stanisława Bigusa i Bronisława Bigusa     

46. Oświadczenie Kazimiery Bronk z 23.01.2000r.      

47. Zaświadczenie Zarządu gminy w spr. Jana Bychowskiego z dn. 12.07.1938r.      

48. Oświadczenie Zygmunta Bińczyka w spr. Józefa Gierszewskiego      

 49. Oświadczenie dr Henryka Kotowskiego ws L. Cylkowskiego   

.

***********

Stanowisko wobec konferencji  z dnia 12.05.2000r.     

  Współpraca Aleksandra Arendta i esesmana Jana Kaszubowskiego z  

 pułkownikiem NKWD Anatolem Zbarskim w czasie wojny i po wojnie  

Przerwać zmowę milczenia o Zbrodni Katyńskiej - Oświadczenie Szefowej Sztabu  

 Ksiądz kanonik mgr Władysław Szulta - Oświadczenie z dn. 10.12.2003r.

 Alojzy Dambek - Oświadczenie  

Gertruda Medynska - Oświadczenie 15.01.2000r.  

 Gertruda Medynska - Oświadczenie (dokument z dn.03.01.2001r.)  

Pismo Henryka Kedzierskiego do Agnieszki Pryczkowskiej z dn. 24.10.2000r.  

Pismo Zbigniewa Mieloszynskiego do Kolegium IPN z dn. 07.06.2005r.   

Poświadczenie dr. med. D. Horynskiego w spr. Aleksandra Arendta - 11.09.1944  

Oświadczenie Władysława Zaborowskiego -25.11.2000r.  

Pismo Stowarzyszenia Dzieci Wojny do MON-u   

Oświadczenie Alfonsa Pryczkowskiego -   

Oświadczenie Agnieszki Bigus z dn. 19.05.2001r.  

.

.***

img3dod.gif