img1dod.gif

 

===   E   T   O   S   ===

ZESPÓŁ D/S UPAMIĘTNIANIA ETOSU TAJNEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ

"GRYF POMORSKI"

Powołany w 1980 r. w Gdańsku na plebanii Św. Brygidy jako integralna część "Solidarności" przez Ks. prałata Henryka Jankowskiego pierwszego kapelana "Solidarności" oraz Stanisława Ucińskiego. W czasie stanu wojennego wprowadzonego w roku 1981 "ETOS" działał w podziemiu i działa do chwili obecnej. Skupia żołnierzy Tajnej  Oranizacji  Wojskowej "GRYF  POMORSKI"  głównie ze Sztabów Dowódczych por. Józefa Dambka i por. Augustyna Westphala.

Deklaracja ideowa

Historia

Obsada personalna

Polskojęzyczna Grupa Gestapo

Fałszerze historii

 

Zespół ds. Upamiętniania

Etosu TOW 

"Gryf Pomorski"

 Założyciele

Dokumenty i oświadczenia

Tablice Pamiątkowe

AKTUALNOŚCI

Książki i wiersze

Zdjęcia

Filmy

 Listy i podziękowania

Artykuły różne

 Źródła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERDECZNIE WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Aktualizacja 28.01.2019r.

 

 ZAŁĄCZAMY NOWE DOKUMENTY, OPRACOWANIA,

ARTYKUŁY  ITP.  NASZEGO  ZESPOŁU:

TOW Gryf Kaszubski-Pomorski 1939-2001 część 1  doc   pdf

TOW Gryf Kaszubski-Pomorski 1939-2001 częśc 2  doc   pdf

 

Pismo do Pana Prezydenta RP o mianowanie ks. płk. Józefa Wryczę

na stopień generalski  doc     

Bohaterscy kolejarze Żołnierze- Wyklęci Gryfa Upamiętnieni Tablicą   doc   pdf

Historia upamiętnienia gdyńskiego bohatera Lucjana Cylkowskiego  doc   pdf

Cykl artykułów z Dwutygodnika Katolickiego „W Rodzinie” 1999 r  doc   pdf

 Cykl artykułów z Dwutygodnika Katolickiego „W Rodzinie” 2000 r  doc   pdf

 Cykl artykułów z Dwutygodnika Katolickiego „W Rodzinie” 2001 r  doc   pdf

 Cykl artykułów z Dwutygodnika Katolickiego „W Rodzinie” 2002 r  doc   pdf

 Cykl artykułów z Dwutygodnika Katolickiego „W Rodzinie” 2003 r  doc   pdf

 Cykl artykułów z Dwutygodnika Katolickiego „W Rodzinie” 2004 r  doc   pdf

 Cykl artykułów z Dwutygodnika Katolickiego „W Rodzinie” 2005 r  doc   pdf

 Cykl artykułów z Dwutygodnika Katolickiego „W Rodzinie” 2006 r  doc   pdf

 Cykl artykułów z Dwutygodnika Katolickiego „W Rodzinie” 2007 r  doc   pdf

 Cykl artykułów z Dwutygodnika Katolickiego „W Rodzinie” 2008 r  doc   pdf

 Cykl artykułów z Dwutygodnika Katolickiego „W Rodzinie” 2009 r  doc   pdf

 Cykl artykułów z Dwutygodnika Katolickiego „W Rodzinie” 2010 r  doc   pdf

 Cykl artykułów z Dwutygodnika Katolickiego „W Rodzinie” 2011 r  doc   pdf

 

 

Ks. Józef Szarkowski

Prezes Polskiego Związku Zachodniego w Oddziale Gdyńskim

więzień KL Stutthof

Powstanie i działalność Polskojęzycznej Grupy Gestapo przemianowanej po wojnie na UB -

w latach 1935-1989jej rola w zatajaniuZbrodni Katyńskiej w Polsce (doc) >>>

 

Por. Leon Ziegert

Gdynia

Żołnierz Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski

Kombatant  Kapitan  Żeglugi Wielkiej -    Oświadczenie  doc>>>   pdf>>>

+ + +

 

OŚWIADCZENIE  BERNARDA  MEJERA z. dn. 11.XI.1989r. w sprawie

 zbrodniczej akcji w Szymbarku z 24/25 maja 1944 r.  w której zostali zamordowani

 

żołnierze Gryfa ze Sztabu Dowódcy Gryfa Pomorskiego:     doc>>>   pdf>>>

 

+ + +

 

OŚWIADCZENIE  AGNIESZKI  MŁYŃSKIEJ z. dn. 1.IX.2002r. w sprawie

 zbrodniczej akcji w Szymbarku z 24/25 maja 1944 r.  w której zostali zamordowani

 

żołnierze Gryfa ze Sztabu Dowódcy Gryfa Pomorskiego:    doc>>>     pdf>>>

 

Pismo  Edmunda Hulsza do Dyrektora Oddziału IPN w Gdańsku

z dnia 28.XII.2012r    JPG>>>     doc>>>

+ + +

NOWA KSIĄŻKA DEMASKUJĄCA FAŁSZOWANIE HISTORII "GRYFA"

Danuta Siedzikówna „Inka”

Prawdziwe oblicza zbrodniarzy wojennych takich jak na przykład Aleksander Arendt  były po wojnie zatajane. Służyły do tego różne metody - między innymi - nadawanie wysokich odznaczeń tym oprawcom.  Dla uwiarygodnienia aktu nadania medalu państwowego "Za zasługi dla obronności kraju",  dla agenta gestapo i NKWD Aleksandra Arendta, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Gdańsku wystawił wniosek o nadanie tego medalu, uzasadniając go tym,  że Aleksander Arendt zasłużył się w ściganiu i likwidacji żołnierzy Armii Krajowej. Medal ten został "przyznany" za likwidację Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych m. in. majora "Łupażki", "Inki" Siedzikówny i żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Trzeba nadmienić, że oprawca ten w 1956 roku z ramienia UB zakładał Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.  

Pobierz kopię WNIOSKU O "NADANIE" ORDERU dla Aleksandra Arendta  Str 1   Str 2

 

 

NOWA KSIĄŻKA DEMASKUJĄCA FAŁSZOWANIE HISTORII "GRYFA"

przez Andrzeja Gąsiorowskiego, Krzyszytofa Steyera i innych

zawierająca opisy naocznych świadków, dokumenty i zdjecia.

Gertruda Medyńska -Wojewska

Agnieszka Pryczkowska-Tempska

Agnieszka Drewa

Alojzy Dambek

Bernard Szczeblewski

 

 

img1.gif

 

   POBIERZ W PDF-ie   >>>>>>

 

Żołnierze wyklęci Tajnej Organizacji Wojskowej

„Gryf Pomorski”

ujawniają kolejne zbrodnie polskojęzycznej grupy Gestapo

przemianowanej po 1945 r. na UB

w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej

w Polsce

Redaktordr Stanisław Uciński

Wydanie z okazji 33 rocznicy powstania „Solidarności”          

 

 

 

Wszystkie materiały zawarte w tej książce można bezpłatnie kopiować

i rozpowszechniać bez zmiany treści

  

 + + +

 

Fragment książki pt: " Zbrodnie popełnione na narodzie polskim przez polskojęzyczną grupę gestapo przemianowaną po 1945 roku na UB w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej"

której współautorką jest Agnieszka Drewa legendarna łączniczka ze Sztabu męża Józefa Drewy, który w latach 1943-1946 był Szefem Wywiadu i Kontrwywiadu Gryfa.

>>>>>>

 

+ + +

 

Tablica upamiętniająca bohaterstwo porucznika Augustyna Westphala ostatniego dowódcy Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" umieszczona w Przodkowie >>>>>>

Por. Józef Dambek ps. Lech założył i kierował największą na Pomorzu organizacją konspiracyjną walczącą z okupantem niemieckim Tajną Organizacją Wojskową „Gryf Pomorski”. Swoim zasięgiem obejmowała ona obszar od Szczecina po Królewiec.

W niedzielę 10 marca 2013r. w Gołubiu odbyła się uroczystość 69. rocznicy śmierci bohaterskiego porucznika.    

Art. z "Naszego Dziennika'   - kliknij   >>>>>>

 + + +

Film Telewizji Polskiej S.A. - MISJA SPECJALNA

MAGAZYN ŚLEDCZY pod redakcją Anity Gargas.

20 lat po "okrągłym stole" historię polskiej wojskowosci wciąż piszą byli oficerowie polityczni Ludowego Wojska Polskiego.

 

OBEJRZYJ FILM    Część 1      Część 2

         

   POBIERZ FILM     Część 1      Część 2

+ + +

Pobierz bezpłatnie niżej przedstawioną książkę Stefana Dargacza

w  PDF-ie (całość z dokumentami)  lub w Wordzie (bez dokumentów)

 

Z góry serdecznie dziękujemy za rozpowszechnianie tych bardzo wartościowych i unikalnych książek, materiałów i dokumentów

img3dod.gif