1.    Pismo polskich kombatantów - Koło Gdynia - do Prezydenta RP Andrzeja Dudy  >>>>

2.      Oświadczenie świadka historii z Szymbarka Bernarda  Mejer z dnia 11.listopad 1989r. >>>>

3.

4

5

6

7

8

9