(Niniejsze  dokumenty, oświadczenia, listy itp. można pobierać bezpłatnie i rozpowszechniać - jednak pod warunkiem,

aby nie zmieniać treści tych dokumentów i oświadczeń)

1.    Pismo polskich kombatantów - Koło Gdynia - do Prezydenta RP Andrzeja Dudy  >>>>

2.    Oświadczenie świadka historii z Szymbarka Bernarda  Mejer z dnia 11.listopad 1989r.   >>>>

3.    Oswiadczenie dr Henryka Kotowskiego z 09.11.1975r  (docx)  >>>>   (PDF)   >>>>   

4.     

5.

6

7

8

9