TAK  RODZIŁA  SIĘ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pan Andrzej Duda, Prezydent Polski w roku 2017 stanął na czele Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania  Niepodległości  Rzeczypospolitej Polskiej i  zaapelował abyśmy upamiętniali bohaterów walk, którzy przyczynili się do powstania Odrodzonego Państwa Polskiego.  W odpowiedzi na ten Apel w dniu 12 października 2019r. Związek Solidarności Polskich Kombatantów w Gdyni, ufundował  Tablicę Pamiątkową na ul. Abrahama 23 , która upamiętnia dramatyczne Dni Powstania Grudnia 1970r w Gdyni. To wtedy podjęto pierwszą w całym Bloku Komunistycznym próbę powołania Wolnych, Samorządnych i Niezależnych od komunistów Związków Zawodowych. Tablica przypomina również, że 30 lat temu dzięki Solidarności został obalony mur berliński.