Uroczystość odsłonięcia pomnika odbyła się w dniu 24.09.2000r.