img1dod.gif

Deklaracja ideowa

Historia

Obsada personalna

Polskojęzyczna Grupa Gestapo

Fałszerze historii

 

Zespół ds. Upamiętniania

Etosu TOW 

"Gryf Pomorski"

 Założyciele

Dokumenty i oświadczenia

Tablice Pamiątkowe

AKTUALNOŚCI

Książki i wiersze

Zdjęcia

Filmy

 Listy i podziękowania

Artykuły różne

 Źródła

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty i oświadczenia 

(Niniejsze  dokumenty, oświadczenia, listy itp. można pobierać bezpłatnie i rozpowszechniać - jednak pod warunkiem,

aby nie zmieniać treści zmiany treści dokumentów i oświadczeń)

 

Żołnierze wyklęci Narodowo-Katolickiego Gryfa /1939-1956/

Reduta „Gniazda Gryfitów

 

Geneza Instytutu Pamięci Narodowej wg. badań żołnierzy Gryfa

ze Sztabów Dowódczych skupionych w Zespole ds. Upamiętniania Etosu

TOW „Gryf Pomorski”   

Geneza Zbrodniczego Paktu Ribbentrop-Mołotow  

     List ZSPK do Pana dr inż. Robert HirschMiejski Konserwator Zabytkóww Gdyni  

      List1 P. Edmunda Hulsza do P. dr Mirosław Golon Dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku  

      List2 P. Edmunda Hulsza do P. dr Mirosław Golon Dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku  

Zażywanie tabaki – tematem debaty sejmowej !  

W Polsce upamiętnia się zbrodnicze systemy XX wieku

– nazizm i komunizm  

 

Udział Kaszubów w Bitwie Warszawskiej

             w czasie Cudu nad Wisłą     

Oświadczenie Bernarda Szczeblewskiego    

Końcowym wynikiem działalności wywiadów Hitlera i Stalina

w Gdańsku byłPakt Ribbentrop – Mołotow  

 

Współpraca płk NKWD Bolesława Bieruta

Z Albertem Forsterem z NSDAP  

  

Oświadczenie Franciszka Gniba z Sierakowic      

Oświadczenie Bronisławy Wardyn z 30.03.2001r.      

Oświadczenie Marii Biernat z 10.12.2000r.      

Oświadczenie Jerzego  Biernata z 10.12.2000r.      

Oświadczenie Stanisława Bigusa i Bronisława Bigusa     

Oświadczenie Kazimiery Bronk z 23.01.2000r.      

Zaświadczenie Zarządu gminy w spr. Jana Bychowskiego z dn. 12.07.1938r.      

Oświadczenie Zygmunta Bińczyka w spr. Józefa Gierszewskiego       

Stanowisko wobec konferencji  z dnia 12.05.2000r.     

Współpraca Aleksandra Areddta i ss-mana Jana Kaszubowskiego z Anatolem Zbarskim     

Oświadczenie Urszuli Suchomskiej z dn. 21.03.2005r.       

Oświadczenie III księdza Józefa Szarkowskiego z dn. 24.06.2002r.      

Oświadczenie Jana Skwiercza z dn. 28.06.2006r.      

Oświadczenie Józefa Termana z  dn. 17.07.2006r.    

Oświadczenie alfonsa Pryczkowskiego w sprawie A. Arendta      

Oświadczenie II księdza Józefa Szarkowskiego      

Oświadczenie Henryka Kędzierskiego z dn. 14.03. 2002r.      

Oświadczenie II Franciszka Okunia  z Luzina z dn. 11.05.2006r.      

 Oświadczenie Krystyny Ciechanowskiej - Gdańsk, 20.05.2009r.    

 Oświadczenie Alojzego Dambka z dn. 16.07.1999r.   

Oświadczenie Henryka Kedzierskiego z dn. 14.03.2002rr.   

Oświadczenie Jana Rychtera z dn. 15.08.2002r.   

Oświadczenie Antoniego Skorowskiego z dn. 10.03.2005r.   

Pismo Stefana Dargacza na 70-lecie miasta Gdyni   

Oświadczenie I Franciszka Okunia  z Luzina   

Oświadczenie Alojzego Dambka z dn. 15.10.2003r. w sprawie Zbign. Talewskiego   

Oświadczenie Marii Lemke z dn. 9.09.2004r.    

Geneza polskojezycznej grupy gestapo - Klemens Miotk ps. Kabatek   

Oświadczenie I księdza Józefa Szarkowskiego z dn. 17.12.1992r.  

Oświadczenie Bronisławy Binczyk    

Oświadczenie I Edmunda Formela z dn. 15.04.2002r.   

Oświadczenie I Wacława Kundo z dn. 11.08.2005r.   

Oświadczenie II Wacława Kundo z dn. 19.04.2006r.   

Oświadczenie Stanisława i Bronisława Bigusów z dn. 20.04.2006r.   

   Oświadczenie Henryka Bińczyka ps. "Aneczka" z dn. 27.06.2000r.   

   Oświadczenie St. Kiedrowicza z dn. 5.04.02r i Wł. Napierały z dn 20.11.02r.    

   Oświadczenie mieczysława Filipczaka z dn. 23.02.2004r.   

   Oświadczenie Edmunda Formeli z dn. 23.02.2002r.   

   Oświadczenie Alojzego Jedrzejewskiego z dn. 17.09.02r.   

   Oświadczenie Zbigniewa Bińczyka z dn. 29.04.2007r.   

   Kombatanci z Pomorza upamietniają kaszubskich Bohaterów   

   Oświadczenie Eleonory Szopińskiej z Wejherowa   

   Oświadczenie Stanisława Ucińskiego z dn. 27.11.2008r.   

   Oświadczenie Mieczysława Filipczaka   

   Apel o umieszczenie tablicy ku czci Jana Gończa na rynku w Kościerzynie   

   Pismo ZG Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w sprawie A. Arendta  

  Współpraca Aleksandra Arendta i ss-mana Jana Kaszubowskiego z pułkownikiem NKWD

Anatolem Zbarskim w czasie wojny i w okresie powojennym  

Przerwać "zmowę milczenia o Zbrodni Katyńskiej" - Oświadczenie Szefowej Sztabu 

 Ksiądz kanonik mgr Władysław Szulta - Oświadczenie z dn. 10.12.2003r.

 Alojzy Dambek - Oświadczenie  

Gertruda Medynska - Oświadczenie 15.01.2000r.  

 Gertruda Medynska - Oświadczenie (dokument z dn.03.01.2001r.)  

Pismo Henryka Kedzierskiego do Agnieszki Pryczkowskiej z dn. 24.10.2000r.  

Pismo Zbigniewa Mieloszynskiego do Kolegium IPN z dn. 07.06.2005r.   

Poświadczenie dr. med. D. Horynskiego w spr. Aleksandra Arendta - 11.09.1944  

Oświadczenie Władysława Zaborowskiego -25.11.2000r.  

Pismo Stowarzyszenia Dzieci Wojny do MON-u   

Oświadczenie Alfonsa Pryczkowskiego -   

Oświadczenie Agnieszki Bigus z dn. 19.05.2001r.  

 

img3dod.gif